KORNEJ SID PDF

Sid Pjer Kornej. 10 likes. Book. Sid Pjer Kornej. Privacy · Terms. About. Sid Pjer Kornej. Book. 10 people like this topic. Want to like this Page? Sign up for. Available in the National Library of Australia collection. Author: Kornej, Pjer; Format: Book; p. ; 18 cm. Pjer Kornej Sid Pdf Download >>> DOWNLOAD (Mirror #1).

Author: Malam Kazisida
Country: Spain
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 15 June 2017
Pages: 214
PDF File Size: 12.97 Mb
ePub File Size: 4.33 Mb
ISBN: 664-1-94733-472-7
Downloads: 58163
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shagar

Dve treine ljudstva u lae sam skrio, A lae u luci kriom usidrio. Potuj moju ljubav s koje teko stradam: Osveti i sebe i svog starog oca Da u tebi naem asna branioca.

Sid / Pjer Kornej | National Library of Australia

Kakvo dobro ekam, emu li se nadam? Kad kralj nareuje posluati treba. I ta moe da ti znai moja hvala, Ta prema tvom inu, moja mo je mala.

Rodrigo je nuan dravi, pa eto, Zar ja moram, sire, da mu platim sve to? Da duguje tvojoj ljubavi i tebi. Ubija nevina a pomae kriva. Zar mk nee iajzad milost smrti dati? Ipak mirno razmisli o svemu. Razlog va prihvatit stoga nisam kadar: Zbog te lepe zemlje to njihova bee Nit e da se smire nit da se utee.

GROF Zar ja nedostojan! Kornej je vremenom prilagodavao svoju knjizevnost klasicistickim pravilima, ali je uvek zastupao stav da su ona otvorena za interpretaciju. A za gordost vau eto princa mlada, Pa mu pokaite kako monarh vlada, Kako nepokornost strogou se plaa, Kako dobro dobrim a zlo zlim se vraa: A to neiskustvo u propast ga vodi I to nije slavan to njoj samo godi.

  ENSEMBL SCHEMA PDF

Vae kletve drugu ruku izabrae Ja ne bih dostojan da umrem od vae ; Neu da odbijem zamah ljuta maa: Drugi, to ostae sa mnom da se bore, Postaju brojniji, a oi im gore, Dok prileu zemlji u mrtvome muku; I tad pade mrkla no na nau ,ornej. Venost nee da mu zaboravom preti.

Kralja svojom smru spasi i zadui; Al rae se vrati s palmom oko glave, Nemoj da te samo zbog osvete slave. Ni kraljeva elja, ni zakon dvoboja Ne vae za sveta oseanja moja. Ova bura sasvim slomila te nije, A sreu ti samo malen oblak krije.

I neka smrt moja bude kazna stroga; Ne progonite me iz seanja svoga; Moja smrt e, gospo, glas va da oivi, Pa spomen na mene sauvajte i vi I recite katkad kad vam navru suze: Vitlaju sabljama, ne miu se smesta; Al kofnej vladari sd im vojske nesta, Da je sve uzalud. A sad pazi da te ne primete. To ga oduevi; sva zlovolja presta, A dokaze o tom on mi prui smesta; Poto znam da sad vas radoznalost pee, Evo ta o njima i o vama ree: Mada hrabar ratnik potovanje budi Slomiu mu gordost, ukrotiti udi.

I koliko nade, reci, sad mi osta; Tog mi daovnog zbora nikad nije dosta.

Nad nesreom to mi dade udes kleti Ja u da nariem. GROF Da ja ne podnosim da korbej neko kalja. Nek i sin mu doe. Vrea don Dijega, kralja se ne boji, Usred moga dvora zakone mi kroji! I tu nema druge boriti se valja! Da je manje sran, on bi posluao. Doite, Navari, Mavri, Kastiljanci, Doite, iajbolji junaci i panci, Zdruite se listom u ete odvane Da svladate ruke to kkornej snane; Sjedanite moi protiv moje sree: Milost svog vladara i utnju Himene.

  GANGSTER CARCATERRA PDF

Sluio je kralja, grad spasao muka, Al za mene bee pogubna mu ruka. Da odbacim dunost zbog ljubavnog jada? Ne recite nita; sve izgubih, tuan, A vratih vam sve to to vam bejah duan.

Neosveen mreti il iveti sramno! Videvi nas kako koraamo smelo, I najstraljiviji podigoe elo!

SID Kornej

Neka vaa milost primi ga za zeta. Main Reading Room – Held offsite. Tako potujete pravednu mi ljutnju Da moj krik u vama izaziva utnju. Zar sod hrabar samo da mi patnju zada?

Kornej sid pdf writer

Vidrm ga gde seda na presto Granade; Klanjaju se Mavri njegovome liku, Aragon ve klie novom pobedniku; I Portugal pada; al on mora dalje, Jer ga zvezda slave preko mora alje Da orosi venac u afrikoj krvi; Sve to moe junak me prvima prviTo ekam od njega davue li glavu: GROF A ta takav starac uiniti moe? To dugujem ocu, a i zbog Himene: O, okrutna puta to moram da sledim! Nisi li mu dala da nasluti jasno Kojem sam se od njih privolela strasno?

Ta junak na glasu Spreman je za borbu u svakome asu.

Dvoboj ovaj nov e venac mu uzbrati, Himeni u dragog i ponovo dati.